Головна Команда Контакти Карта сайту

Підтримка Проекту розвитку Львівщини у втіленні Стратегії розвитку. Операційні програми

Павел Свянєвіч, провідний експерт Проекту розвитку Львівщини; Ева Бончак-Кухарчик, експерт Проекту розвитку Львівщини; Анджей Дзюрдзік, експерт Проекту розвитку Львіщини.

Втілення Стратегії вимагає її операціоналізації. У близькому майбутньому ЛОДА необхідно підготувати ряд операційних програм, котрі визначать заходи обласних органів влади та їхню співпрацю із іншими гравцями.     

Немає єдиного, універсального рецепту для визначення ряду таких програм, а їхній остаточний список повинен до певної міри залежати від суб’єктивних рішень їхніх авторів. У цьому документі подано нашу спробу сформувати такий список. Запропонований список програм охоплює усі найважливіші напрями реалізації стратегії, а також пов’язаний із усіма стратегічними та операційними цілями стратегії.  

Через обмеженість ресурсів Проект не в змозі допомогти у підготовці усіх операційних програм. Однак ми можемо надати достатню допомогу у підготовці деяких із них. І такі програми можна було би використати як модель для решти програм, котрі ЛОДА необхідно буде розробити. Незважаючи на це, допомога з боку експертів Проекту не замінить основної ролі ЛОДА, яка повинна взяти на себе активну роль у виконанні стратегії шляхом підготовки та виконання операційних програм.      
Цей документ містить:

 • Список операційних програм, котрі би охопили усі стратегічні та операційні  цілі стратегії;
 • Інформацію про те, котрі програми зможуть допомогти підготувати експерти Проекту. Ми пропонуємо ряд фіксованих програм, в той час як решта залишатимуться опціональними, а ЛОДА ми просимо порадити, у роботі на котрими саме з них найнеобхідніша допомога з боку експертів Проекту. Зворотна інформація від ЛОДА про класифікацію пріоритетів в опціональних програмах дасть змогу порівняти обсяг допомоги, необхідної з боку консультантів, по відношенню до ресурсів, які є в розпорядженні проекту, а також переговорити про те, допомогу в роботі по кількох з них все-таки буде надано.

Операційні програми діляться на дві наступні групи:

 • “Горизонтальні програми”, котрі не мають зв’язку із будь-якою конкретною стратегічною ціллю, але допомагають розробити такі інструменти, котрі є корисними для виконання будь-якої із частин стратегії;  
 • “Галузеві операційні програми” – котрі безпосередньо пов’язані із конкретним рядом операційних цілей стратегії. 

До цього документу також додається детальніший опис тих програм, котрі проект ПРЛ збирається (чи може – якщо так визначить ЛОДА) підтримати.

1. Перелік  Операційних програм

1.1. Горизонтальні Операційні програми – Вдосконалення функцій стратегічного управління Львівської обласної державної адміністрації 

(Горизонтальна) фіксована Програма 1 – Система моніторингу розвитку області
Ця програма не відноситься до жодної із окремих стратегічних цілей, але сформує практичні інструменти для здійснення моніторингу розвитку регіону в контексті прийнятої стратегії. ЇЇ результати включатимуть: набір показників, необхідних для оцінки розвитку регіону, систему збору даних, інструменти ІТ для збору і аналізу даних.   

(Горизонтальна) фіксована Програма 2 – Використання активів для втілення стратегії розвитку ЛОДА
Ця програма допоможе знайти шлях для використання майна та інших активів, що існують в регіоні, з метою реалізації регіональної Стратегії. Програма допоможе: (1) зібрати та систематизувати існуючі пропозиції щодо використання тих активів, котрими володіють обласні, місцеві органів влади, а також приватні компанії, (2) розробити модель опису будь-якого активу, котрий би містив усю інформацію, потрібну потенційному інвестору.  

(Горизонтальна) фіксована Програма 3 – Формування зв’язку між стратегією області та щорічним процесом затвердження бюджету
Ця програма допоможе відобразити багаторічну стратегію у щорічному процесі затвердження бюджету. Крім того, вона допоможе розробити стандартну процедуру опису таких проектів, котрі подають на фінансування із бюджету, а також стандартну процедуру оцінювання та пріоритетизації проектів.     

(Горизонтальна) фіксована Програма 4 – Організаційні зміни, скеровані на збільшення можливостей реалізації Стратегії
Ця програма запропонує такі організаційні вдосконалення та зміни у функціонуванні ЛОДА, котрі збільшать її можливості щодо реалізації стратегії. Це включатиме координацію роботи між управліннями, а також врахування стратегічної функції в роботі кожної організаційної одиниці.    

(Горизонтальна) фіксована Програма 5 – Розробка та застосування у практиці Регіонального Контракту
Дуже ймовірним є те, що Україна прийме „контрактну” модель регіональної політики. Контракт зможе забезпечити ресурси для підтримки тих заходів, спрямованих на розвиток, у виконанні котрих взаємно зацікавлені як обласні, так і центральні органи влади. Ця програма допоможе розробити модель такого контракту для Львівської області, який дасть змогу використовувати „інноваційну перевагу”.


1.2. “Галузеві” Операційні Програми, котрі підтримує ПРЛ

1.2.1. Операційна Програма 1 – Розвиток підприємництва. Ця Програма пропонується у двох версіях: фіксована базова програма та її опційне продовження

Фіксована – базова програма охоплює наступне:

 1. Документ про політику щодо створення середовища для розвитку бізнесу у Львівській області, підготовлений ЛОДА
  Ця Програма націлена на формування такої політики, при якій на основі стратегії розвитку Львівщини ЛОДА декларує зобов’язання створити сприятливе середовище, в якому приватний сектор зможе процвітати та розвиватись.
 2. Реалізація інструментів вибраної політики.
  1.  Допомога в формуванні та втіленні таких видів політики, котрі формували б сприятливіше ставлення ЛОДА до розвитку приватного підприємництва
  2.  Покращення середовища для розбудови бізнес-інституцій (інфраструктури обслуговування бізнесу)
   • Допомога у створенні Євробізнесінфоцентру
   • Підтримка у розвитку 2 Агенцій місцевого розвитку (демонстраційний проект)

Опційне продовження охоплює наступне:

1. Розробка обласної моделі регіональних та місцевих інституцій
2. Створення Агенції регіонального розвитку (За умови, якщо ЛОДА забезпечує необхідні ресурси)
3. Створення пілотного бізнес-інкубатора у вибраному районі як складової Агенції місцевого розвитку. (За умови, якщо ЛОДА або районна адміністрація забезпечує необхідні ресурси)
4. Заснування Центру ділової інформації при вибраному муніципальному органі влади. (За умови забезпечення муніципалітетом необхідних для цього ресурсів).
5. Детальна розробка та впровадження програми забезпечення вільної конкуренції при здійсненні державних закупівель.

1.2.2. Операційна Програма 2 – Залучення та збереження ПІІ (Прямих Іноземних Інвестицій).

Ця Програма пропонується у двох версіях: фіксована базова програма та її опційне продовження. Ця Програма націлена на допомогу ЛОДА у формуванні політики та інструментів стосовно залучення інвестицій.

Фіксована – базова програма охоплює наступне:

Допомога ЛОДА у створенні сприятливих адміністративних, законодавчих, юридичних, фіскальних та регуляторних умов, які приваблювали би інноваційні та експортно-орієнтовані інвестиції.

Допомога ЛОДА у підготовці, промоції та проведенні Інвестиційного Ярмарку 2004 з метою забезпечення більшої ефективності Ярмарку у залученні іноземних партнерів. Підготовка вказівок щодо майбутніх дій.

Опційне продовження охоплює наступне:

1. Допомога в організації Агенції Промоції Інвестицій, котра би залучала іноземні інвестиції та збільшила їхній притік.
2. Розробка нової концепції Львівського Інвестиційного Ярмарку
3. Допомога в організації системи промоції інвестиційних пропозицій (у співпраці з горизонтальною програмою 3)

1.2.3. Операційна Програма 3 – Міжнародне та прикордонне співробітництво. Ця Програма пропонується як опціональна програма.

Заходи, котрі може підтримати ПРЛ, могли би включати наступне:

 • Підтримка у розбудові зв’язків між Центрами Підтримки Бізнесу Львівської області та польськими організаціями, котрі спеціалізуються на аналогічному напрямі;
 • Підтримка у підготовці пропозицій щодо співпраці в галузі економічного розвитку, котрі фінансувались би програмою ЄС, що працюватиме у сфері транскордонного співробітництва;
 • Підтримка у розвитку навиків підготовки заявок на проекти ЄС та інших міжнародних організацій.  
1.2.4. Операційна Програма 4 – Програма підтримки інновацій. Ця Програма пропонується як опціональна програма.

Ця Програма повинна допомогти зміцнити зв’язки між регіональною економікою, дослідницькими закладами та інституціями розвитку. Відтак, вона повинна вести до поступового росту інноваційного потенціалу регіону. Робота ЛДП може включати наступне:

 • Підтримка у створенні Регіонального Центру Інформації про Технології (котрий би відповідав за моніторинг сектору досліджень та розвитку, а також сприяв би у налагодженні контактів між науково-дослідними установами та бізнесом); 
 • Підтримка в організації Технологічного Бізнес Інкубатора. 

1.3. Операційні Програми, котрі є важливими для втілення Стратегії, але які проект ЛДП підтримувати не буде

1.3.1. Операційна Програма 5 – Розвиток туризму
1.3.2. Операційна Програма 6 -  Розвиток інфраструктури
1.3.3. Операційна Програма 7 – Розвиток людського та соціального капіталу
1.3.4. Операційна Програма 8 – Програма охорони довкілля
Стратегічна ціль Операційна ціль Номер і назва операційної програми, направленої на досягнення цілі 
1. Львівщина – регіон стабільного та підприємницького розвитку 1.1. Створення сприятливих умов для розвитку та модернізації існуючої економічної структури регіону 1. Розвиток підприємництва
1.2. Створення сприятливих умов для започаткування нових фірм, притоку зовнішнього капіталу та інвестицій 1. Розвиток підприємництва
2. Залучення та збереження ПІІ
1.3. Розвиток інфраструктури
2. Залучення та збереження ПІІ
6. Розвиток інфраструктури
1.4. Збільшення людського та соціального капіталу шляхом надання сучасних навчальних, перекваліфікаційних послуг та розвиток громадянського суспільства 1. Розвиток підприємництва
7. Розвиток людського та соціального капіталу
2. Львівщина – ворота України до Європейського Союзу 2.1. Використання можливостей завдяки прикордонному розташуванню для підсилення відкритості та інтенсифікації міжнародних контактів Львівської області  2. Залучення та збереження ПІІ
3. Міжнародне та транскордонне співробітництво
2.2. Активізація транскордонного співробітництва із польськими місцевими та регіональними органами влади, Єврорегіонами, бізнесовими організаціями та компаніями  1. Розвиток підприємництва
2. Залучення та збереження ПІІ
3. Міжнародне та транскордонне співробітництво
5. Розвиток туризму
2.3. Львівщина – лідер у міжнародних програмах
3. Міжнародне та транскордонне співробітництво
3. Львівщина – регіон освічених людей,  інноваційного потенціалу та технологічно випереджаючих компаній  3.1. Допомога обласній системі освіти в її адаптації до сучасної, відкритої економіки  7. Розвиток людського та соціального капіталу
3.2. Підсилення наукового потенціалу науково-дослідних та академічних установ Львівщини та їхніх контактів  4. Програма підтримки інновацій
3.3. Зміцнення зв’язків між бізнесом та наукою 4. Програма підтримки інновацій
3.4. Підвищення інноваційного потенціалу регіональної економіки 1. Розвиток підприємництва
4. Програма підтримки інновацій
4. Львівщина – регіон з чистим та привабливим природним довкіллям, культурою, туризмом та рекреацією 4.1. Підвищення привабливості краєвидів, поліпшення умов та забезпечення життєздатності природного довкілля 
8. Програма охорони довкілля
4.2. Підвищення потенціалу Львівщини у сфері розвитку сучасного та традиційного мистецтва і культури, а також збереження її багатоетнічних традицій 5. Розвиток туризму


Примітка: жирним шрифтом виділено ті операційні програми (фіксовані або опційні), котрі підтримуються ПРЛ.